Åsa Hartman
Lärare förskoleklass
Emilia Lundin
Lärare förskoleklass
Elisabeth Rääs
Lärare förskoleklass
Alexandra Edqvist
Lärare åk 1
Lena Falck
Lärare åk 1
Kajsa Onwuka
Lärare åk 1
Karin Back
Lärare åk 2
Louise Bernström
Lärare åk 2
Lena Landgren
Lärare åk 2
Frida Rönnbäck
Lärare åk 3
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 3
Ellinor Gustavsson
Lärare åk 4
Eleonor Noble
Lärare åk 4
Evelina Martinsson
Lärare åk 5
Bettina Römer
Lärare åk 5
Andreas Gellerstig
Lärare åk 6
Tobias Andersson
Lärare idrott och t/m slöjd
Birgitta Cederberg
Lärare textilslöjd, fritids
Kerstin Jardhagen
Lärare musik
11 augusti 2017