Lina Karlsson
Lärare förskoleklass
Elisabeth Rääs
Lärare förskoleklass
Karin Back
Lärare förskoleklass
Inger Labadie-Forsell
Lärare förskoleklass
Åsa Hartman
Lärare åk 1
Lena Landgren
Lärare åk 1
Bettina Römer
Lärare åk 2
Eleonor Noble
Lärare åk 2
Lena Falck
Lärare åk 2
Kajsa Onwuka
Lärare åk 3
Evelina Martinsson
Tjänstledig
Alexandra Edquist
Lärare åk 3
Frida Rönnbäck
Lärare åk 4
Sara Engkvist
Lärare åk 4
Peter Krieger
Lärare åk 4
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 5
Filip Traneving
Lärare åk 5
Andreas Gellerstig
Lärare åk 6
Tobias Andersson
Lärare idrott och t/m slöjd
Birgitta Cederberg
Lärare textilslöjd, fritids
Kerstin Jardhagen
Lärare musik
Louise Bernström
Lärare
Uppdaterad: