Louise Bernström
Lärare förskoleklass
Alexandra Edquist
Lärare förskoleklass
Lina Karlsson
Lärare förskoleklass
Åsa Zätterqvist
Lärare förskoleklass
Karin Back
Lärare åk 1
Catrin Dahlén
Lärare åk 1
Olle Hessle
Lärare åk 1
Andreas Gellerstig
Lärare åk 2
Carl Larsson
Lärare åk 2
Kajsa Onwuka
Lärare åk 2
Evelina Martinsson
Lärare åk 3
Elisabeth Rääs
Lärare åk 3
Sofia Samuelsson
Lärare åk 3
Åsa Hartman
Lärare åk 4
Lena Landgren
Lärare åk 4
Sara Berg
Lärare åk 5
Bettina Römer
Lärare åk 5
Filip Traneving
Lärare åk 6
Tobias Andersson
Lärare idrott och t/m slöjd
Rosmari Kastell Port
Lärare textilslöjd
Frida Rönnbäck
Tjänstledig
Johanna Östling
Lärare musik
Uppdaterad: