Karin Back
Lärare förskoleklass
Alexandra Edquist
Lärare förskoleklass
Anja Bjärkstedt
Lärare förskoleklass
Kajsa Onwuka
Lärare förskoleklass
Lena Falck
Lärare åk 1
Lina Karlsson
Lärare åk 1
Elisabeth Rääs
Lärare åk 1
Åsa Hartman
Lärare åk 2
Lena Landgren
Lärare åk 2
Susanne Olofsson
Fritidspedagog åk 3
Bettina Römer
Lärare åk 3
Catrin Dahlén
Lärare åk 3
Frida Rönnbäck
Lärare åk 4
Filip Traneving
Lärare åk 4
Peter Krieger
Lärare åk 5
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 6
Tobias Andersson
Lärare idrott och t/m slöjd
Kerstin Jardhagen
Lärare musik
Rosmari Kastell Port
Lärare textilslöjd
Louise Bernström
Tjänstledig
Andreas Gellerstig
Tjänstledig
Evelina Martinsson
Tjänstledig
Uppdaterad: