Åsa Hartman
Lärare förskoleklass
Lina Karlsson
Lärare förskoleklass
Elisabeth Rääs
Lärare förskoleklass
Karin Back
Lärare åk 1
Bettina Römer
Lärare åk 1
Eleonor Noble
Lärare åk 1
Kärsti S. Nygren
Lärare åk 1
Lena Falck
Lärare åk 2
Kajsa Onwuka
Lärare åk 2
Evelina Martinsson
Tjänstledig
Lena Landgren
Lärare åk 3
Alexandra Edqvist
i
Frida Rönnbäck
Lärare åk 4
Åsa Zätterqvist
Lärare åk 4
Ellinor Gustavsson
Lärare åk 5
Andreas Gellerstig
Lärare åk 6
Tobias Andersson
Lärare idrott och t/m slöjd
Birgitta Cederberg
Lärare textilslöjd, fritids
Kerstin Jardhagen
Lärare musik
Louise Bernström
Lärare åk 4-6
Uppdaterad: