Skolsköterska

Jag heter Maria Blomberg och jag arbetar på skolan varannan måndag kl. 8.00 - 16.30, tisdagar  kl. 8.30 - 16.00 och torsdagar kl. 8.00-16.30. 

Du kan nå mig på telefonnummer 018-727 81 37 eller via e-post på maria.blomberg@uppsala.se

Min mottagning finns i Ramsta skola, gamla skolan, ingång E på bottenvåningen. 

Öppen mottagning

Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer samt att jag deltar på möten m.m. Detta gör att det ibland kan vara svårt att nå mig. Det går då bra att lämna ett meddelande via e-post, på telefonsvararen eller i mitt postfack så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 år första året på gymnasiet (se basprogram https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/ ).

Vaccinationer

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/medicinsk-elevhalsa-i-skolan/ ).

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

 

11 augusti 2017