Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen består av personal från de olika årskurserna på skolan.

Åtgärder vid mobbning

Den som upptäcker /misstänker att någon utsätts för mobbning anmäler detta till Trygghetsgruppen (eller annan vuxen på skolan).

Trygghetsgruppens åtgärder:

  • Samla fakta
  • Tala med den som blir mobbad
  • Tala med ledaren för mobbningen
  • Tala med ev. medlöpare en och en, i en följd om möjligt
  • Klara ut vad som skall göras genast och över tid
  • Berörda föräldrar informeras, så snart som möjligt efter samtalen

Trygghetsgruppen sammankallande är Kerstin Jardhagen.

Uppdaterad: