Verksamheter & årskurser

På Ramsta skola har vi elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är uppdelat i tre arbetslag. Vårt fritidshem har två avdelningar, Björken och Ängen. 

Vår verksamhetsidé är att:

  • Vi arbetar för att ge alla våra elever grundläggande och fördjupade ämneskunskaper.

  • Vi ger alla elever förutsättningar till fortsatt eget lärande.

  • Vi ger alla elever möjlighet att utvecklas till kreativa, ansvarstagande och nyfikna världsmedborgare som visar respekt för alla människors lika värde.

På arbetslagens egna sidor finns det mer information om arbetslagen och om de olika klasserna. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter & årskurser