Verksamheter

På Ramsta skola har vi elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fritidshem har två avdelningar, Björken och Ängen. 

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i klasserna som resurser, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

Alla klasser har utomhusundervisning en heldag varje månad. De äldre eleverna tillagar sin mat i skogen och de yngre äter i matsalen.
Skolan arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi vill förmedla en positiv framtidstro för alla våra elever.

Skolan har behörig personal med hög kompetens inom alla områden. Genom tydlig samverkan mellan de olika personalgrupperna erbjuder vi trygghet och kontinuitet i elevens lärande.

Elevhälsoteamet har en central roll på skolan.

Vår verksamhetsidé är att:

  • Vi arbetar för att ge alla våra elever grundläggande och fördjupade ämneskunskaper.

  • Vi ger alla elever förutsättningar till fortsatt eget lärande.

  • Vi ger alla elever möjlighet att utvecklas till kreativa, ansvarstagande och nyfikna världsmedborgare som visar respekt för alla människors lika värde.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter