Höstmörker och vinterväder

Viktigt att tänka på nu när höstmörkret är här och vintern stundar. Information om vägarna blir ofarbara för skolbussarna. 

När det är mörkt ute måste reflex användas samt ficklampa eller mobil för att eleven ska synas vid busshållplatsen. Det underlättar för chaufförerna så att de hinner stanna och inte åker förbi hållplatsen.

 Läs även vinterbrevet från busshauffören. (PDF, 247 KB)

Vid vinterväglag

Nu är det snart vinter och det kan bli problem med vinterväglag.

Tänk på att ha nya reflexer på barnen så att de syns i vintermörkret.

Vid oväder eller halka kan Du själv skaffa information genom att lyssna på Radio Uppland på morgonen för att få den senaste trafikinformationen eller ringa UL kundtjänst 0771-14 14 14.

Tänk på att det vid svårare oväder kan ta tid att få alla vägar farbara. Om bussen blir inställd och Du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan får Du även räkna med att eventuellt hämta ditt barn vid skoldagens slut.

Kontakta skolan eller UL för information 0771-14 14 14 om när skolskjutsarna kan återupptas.

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till dess eleven stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar även för att elev kommer i tid till morgonskjutsen till skolan. Om elev missar skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Föräldrarna skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skolans slut skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Med vänlig hälsning

Antagning skolskjuts

Skolskjuts

Det är Högbergs bussar som kör skolskjutsarna för Ramsta skola på uppdrag av UL. Alla bussar är försedda med bälten som eleverna ska använda vid färd. Skolskjutsavgångarna från skolan är klockan 14.00 och 15.10, förutom blå linje 108 som avgår 13.57 och 15.09.  

Bussvakter tar emot eleverna när de kommer med bussarna på morgonen. Vid eftermiddagsturerna kontrollerar de att eleverna kliver på rätt buss och har giltigt busskort med sig. Kortet är märkt med färgprick som visar vilken buss som eleven ska åka med. Ska eleven åka med annan buss än till sin adress så måste intyg visas upp som vårdnadshavare skrivit under. 

Elev som åker hem i samband med skoldagens slut har alltid rätt att åka med bussen. Elev som vistas på fritids efter skoldagens slut och sedan önskar resa hem med en senare buss, kan om platsbrist uppstår ej följa med bussen. Eleven måste då hämtas av vårdnadshavare eftersom föräldraansvar gäller. Detta gäller även elever som inte ska åka till sin hemadress.

Upphittade saker i bussen överlämnas i första hand till bussvakten. I annat fall får du kontakta Högbergs buss på telefonnummer 018-102500.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjuts