Höstmörker och vinterväder

Viktigt att tänka på nu när höstmörkret är här och vintern stundar. Information om vägarna blir ofarbara för skolbussarna. 

När det är mörkt ute måste reflex användas samt ficklampa eller mobil för att eleven ska synas vid busshållplatsen. Det underlättar för chaufförerna så att de hinner stanna och inte åker förbi hållplatsen.

 Läs även vinterbrevet från busshauffören. (PDF, 247 KB)

Vid vinterväglag

När vinterväglag råder med svåra vägförhållanden som snö och hala vägar finns risk att skolskjutsar ställs in. Du kan kontrollera detta genom att;

• att gå in på UL:s hemsida, www.ul.se, under trafikläget, där finns uppdaterad information om inställda bussturer.

• Lyssna på Radio Uppland för den senaste trafikinformationen.

• när skolan fått information från bussbolaget läggs informationen ut på skolans hemsida.

Vid svårare trafikförhållanden kan det ta tid innan vägarna är farbara. Om bussen är inställd och du väljer att själv skjutsa ditt barn till skolan, räkna även med att Du måste hämta ditt barn efter skoldagens slut.

Kontakta skolan, eller UL:s kundtjänsttelefon på 0771-14 14 14 eller via UL:s hemsida för information om när skolskjutsarna kan återupptas.

 

 

Skolskjuts

Det är Högbergs bussar som kör skolskjutsarna för Ramsta skola på uppdrag av UL. Alla bussar är försedda med bälten som eleverna ska använda vid färd. Skolskjutsavgångarna från skolan är klockan 14.00 och 15.10, förutom blå linje 108 som avgår 13.57 och 15.09.  

Bussvakter tar emot eleverna när de kommer med bussarna på morgonen. Vid eftermiddagsturerna kontrollerar de att eleverna kliver på rätt buss och har giltigt busskort med sig. Kortet är märkt med färgprick som visar vilken buss som eleven ska åka med. Ska eleven åka med annan buss än till sin adress så måste intyg visas upp som vårdnadshavare skrivit under. 

Elev som åker hem i samband med skoldagens slut har alltid rätt att åka med bussen. Elev som vistas på fritids efter skoldagens slut och sedan önskar resa hem med en senare buss, kan om platsbrist uppstår ej följa med bussen. Eleven måste då hämtas av vårdnadshavare eftersom föräldraansvar gäller. Detta gäller även elever som inte ska åka till sin hemadress.

Upphittade saker i bussen överlämnas i första hand till bussvakten. I annat fall får du kontakta Högbergs buss på telefonnummer 018-102500.

4 oktober 2018