Ansökan om skolskjuts för växelvis boende och taxi

 Trafikfarlig väg och växelvis boende.

För elever med trafikfarlig väg eller växelvis boende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Taxi.

När det gäller ansökan om taxi för elever ska även dessa ansökningar göras för varje läsår.

Läs mer om skolskjuts (PDF, 59 KB)och ladda ner blanketten här. (PDF, 76 KB)

Ansökan för läsåret 2019/2020 ska vara inkomna till Antagningsenheten senast 5 april 2019.

 

Skolskjuts

Det är Högbergs bussar som kör skolskjutsarna för Ramsta skola på uppdrag av UL. Alla bussar är försedda med bälten som eleverna ska använda vid färd. Skolskjutsavgångarna från skolan är klockan 14.00 och 15.10, förutom blå linje 108 som avgår 13.57 och 15.09.  

Bussvakter tar emot eleverna när de kommer med bussarna på morgonen. Vid eftermiddagsturerna kontrollerar de att eleverna kliver på rätt buss och har giltigt busskort med sig. Kortet är märkt med färgprick som visar vilken buss som eleven ska åka med. Ska eleven åka med annan buss än till sin adress så måste intyg visas upp som vårdnadshavare skrivit under. 

Elev som åker hem i samband med skoldagens slut har alltid rätt att åka med bussen. Elev som vistas på fritids efter skoldagens slut och sedan önskar resa hem med en senare buss, kan om platsbrist uppstår ej följa med bussen. Eleven måste då hämtas av vårdnadshavare eftersom föräldraansvar gäller. Detta gäller även elever som inte ska åka till sin hemadress.

Upphittade saker i bussen överlämnas i första hand till bussvakten. I annat fall får du kontakta Högbergs buss på telefonnummer 018-102500.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjuts