Med naturen runt knuten - stigen som leder mot världen

En av Ramsta skolas stora fördelar är närheten till naturen. Att vara mycket utomhus och vistas i skogen har eleverna på skolan gjort i alla år. Inom naturprofilen förlägger vi regelbundet en del undervisning utomhus. Vi har behöriga lärare i alla årskurser. 

Ramsta skola har en fin placering i närheten till naturen. Med ett elevantal runt 340 elever (förskoleklass till årskurs 6) och en personalgrupp med drygt 30 anställda är vi en lagom stor arbetsplats. Skolan är byggd i vacker kulturmiljö nära väg 55. Vår närmsta granne är Ramsta kyrka och vi har ett bra samarbete med Balingsta pastorat, vi lånar mark av dem som vi kallar vår skolskog, och vi samarbetar kring delar av undervisningen enligt läroplan för grundskolan. Vår andra granne är Ramsta förskola och i anslutning till deras lokaler finns vår matsal och vårt tillagningskök.

Elevernas utbildning och sociala fostran är skolans huvuduppdrag. Vi arbetar med flera pedagogiska metoder, elevledda utvecklingssamtal, sokratiska samtal, tematiskt arbete och klassråd. Vår natur- och miljöprofil är en viktig del av verksamheten, där använder vi vår skolskog för undervisningsaktiviteter. Vi är mycket utomhus under skoldagen, såväl raster som luncher, den fina utomhusmiljön på skolgården inbjuder till lek och aktivitet.

Sedan 2018 deltar vi i ett EU-finansierat Erasmus+ projekt med en skola i Spanien, Lope de Vega i Benidorm. I samarbetet utbyter vi tankar och idéer kring metoder för att utveckla elevers förmåga att tänka. Projektet följs av skolforskare Ann S Pihlgren, Ignite research institute.

Ramsta skola är en arbetsplats där elever och personal trivs och utvecklas!

Uppdaterad: