Med naturen runt knuten - stigen som leder mot världen

Ramsta skola har en natur- och miljöprofil, som är en viktig del av verksamheten, där vi bland annat använder vår skolskog regelbundet för undervisning. Skolan är byggd i vacker miljö, med närhet till kollektivtrafik. 

Elevernas utbildning, trygghet och sociala fostran är skolans huvuduppdrag. Vi har behöriga lärare i alla årskurser samt på fritidshemmet. 

Vi arbetar bland annat med sokratiska samtal, elevledda utvecklingssamtal, TBL, tematiskt arbete samt deltar i ett trivselprogram för att främja elevernas trivsel och ökad aktivitet. 

Sedan 2018 har vi deltagit i ett Erasmus+ projekt med en skola i Spanien. 2023 blev vi en certifierad Erasmus+ skola. Detta innebär att vi, i samarbete med andra skolor, utbyter tankar och idéer kring metoder för att utveckla elevers förmåga att tänka.

Vi arbetar för att Ramsta skola ska vara en arbetsplats där elever och personal trivs och utvecklas!

Vår Värdegrund

Göra skillnad

Vi fokuserar på behoven och har en tillgänglig lärmiljö för att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Elevernas behov och intressen får påverka undervisningen, vi ger dem inflytande och möjlighet att påverka och vara delaktiga. 

Vi drivs av förbättring och uppmärksammar positiv utveckling både i stora och små sammanhang. Undervisningen förbättras utifrån beprövad erfarenhet och forskning. Vi värnar om våra olika utvecklingsprojekt. 

Vi har en samsyn kring elever, allas lika värde och vår arbetsplats, vilket gör att vi har en helhetssyn och ett stort engagemang

Arbeta tillsammans

Vi tar ett stort gemensamt ansvar för samtliga elever och alla delar i verksamheten och är alltid förberedda. Vi samarbetar, är flexibla och ställer upp för varandra. Vi samplanerar undervisningen samt har ett syfte och mål för att skapa en verklighetsanknuten undervisning. Vi samarbetar mellan årskurserna och de olika verksamheterna för att främja elevernas hela dag i skolan. 

Vi är tillgängliga och nås på e-post, telefonkontakt via expedition. Om verksamheten medger kan vårdnadshavare besöka oss. 

Välkomna nyskapande

Vi testar nya undervisningssätt och tänker nytt. Vi samarbetar med skolor utomlands där vi tränar på olika sätt att utveckla både elevernas och personalens tänkande, att ta initiativ och finna lösningar. Vi är en "tänkande skola" som uppmuntrar att personal och elever ska "tänka utanför gränserna". 

Vi har en lärande kultur där vi lär av varandra och lyfter goda exempel. 

Uppdaterad: