Fritidshem

Ramsta fritidshem har för närvarande ca 175 elever inskrivna, fördelat på två avdelningar.

Avdelning Björken

På Björkens fritidsavdelning går de yngsta eleverna i förskoleklass. För att kunna ge eleverna en god förutsättning och start på sin fritidsverksamhet när de är nya på skolan har vi valt att ha en avdelning enbart för eleverna i förskoleklass. På Björkens avdelning utgår vi från att först skapa trygghet i den lilla gruppen. Utifrån det kan vi utforska fritidshemmet och dess närmiljö samt lära oss regler och rutiner i ett lugnt tempo. Under läsårets gång mixas de yngre eleverna med de äldre mer och mer för att övergången ska kännas så naturlig som möjligt när det är dags att börja på Ängens fritidsavdelning där elever från årskurs 1 - 3 går.

Avdelning Ängen

På Ängens avdelning får eleverna i större utsträckning möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna intressen, men även chans att prova på nya saker. Värdegrund är något som genomsyrar vår fritidshemsverksamhet på båda avdelningar där elevernas inflytande och åsikter tas på största allvar. Varje dag har vi samlingar tillsammans med eleverna. Där hanteras alltifrån dagens aktiviteter till stora världsproblem. Även här utgår vi mycket från var eleverna är just nu och vad de själva är nyfikna på.

Aktiviteter

På Ramsta fritidshem är vi utomhus mycket. Utöver den stora fina skolgården har vi även möjlighet att nyttja skogen som ligger i anslutning till skolan och omringad av åkermarker. Där håller vi till framför allt på hösten och våren varje vecka, samt på lov. I skogen bygger vi kojor, leker lekar, pratar om Allemansrätten, lagar mat över öppen eld och lär oss att tälja med kniv med mera.

Ett uppslag av vad vi brukar erbjuda för aktiviteter är bland annat: Idrottshallen, fritidsslöjd, skogen, skapande, musik, lego city, fritidsjoggen, leklådor, skridskoåkning på isbanan precis utanför fritidsavdelningarna och mycket mer.

Närvarosystem på fritids

På Ramsta fritidshem använder vi oss av Skola24 för att registrera tider för elever. Här lägger vårdnadshavare själv in ett ordinarie schema. Vid ändring av tid går vårdnadshavarna själva in och gör en tillfällig ändring den aktuella dag det gäller. Mer information om hur ni gör kan ni se på Skola24.

En dag på fritids

Klockan  Aktivitet

6:30       Fritids öppnar på Ängens avdelning
6:45       Frukost serveras fram till kl. 7:15
7:15       Björkens avdelning öppnar 
8:00       Vi går ut på skolgården
8:45       Skolstart

13:45     Skolslut
               Samling för Björkens elever
               Mellanmål för Ängens elever

14:30     Mellanmål för Björkens elever
               Samling för Ängens elever

15:00     Aktiviteter

16:30     Björkens elever går över till Ängen avdelning

17:30     Fritids stänger (Kl. 17:00 på fredagar)

Övrig information

När man är ny på fritids skickar vi alltid ut ett informationshäfte till er vårdnadshavare där all viktig information om fritids ska finnas, både när det gäller hur vi arbetar i verksamheten och viktiga datum att notera. Saknas den information ni söker så kan ni kontakta oss på fritids via telefon eller vår mail.

Kontakt

Björkens fritidshem        018-727 81 10

Ängens fritidshem           018-727 81 05

Mejl till ubf.ramstafritidshem@uppsala.se

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem