Fritidshem

Ramsta skolas fritidshem är uppdelat på två avdelningar: Björken för förskoleklass och årskurs 1, Ängen för årskurs 2-3.

Våra öppettider är:

måndag -torsdag 06.30- 08.30, 14.00-17.30
fredag                   06.30- 08.30, 14.00-17.00

Julstängt på fritids

På jullovet är fritids stängt under mellandagarna 27-29/12. Elever som behöver fritids hänvisas till Östra Stenhagenskolan. Ramsta fritids kommer dock att vara öppet som vanligt 2-5/1. 

Frukost på fritids

Frukost på fritidshemmen är för de elever som påbörjar sin vistelse senast klockan 7.15. Frukost serveras i fritidsköket på avdelning Björken (F-1). Den består av mjölk/filmjölk, mjukt bröd och pålägg. Observera att frukosten måste beställas på förhand.

Vistelsetider:
Det är viktigt att fylla i rätt vistelsetider, både ankomst på morgonen och hemgång på eftermiddagen. Om ditt barn önskar frukost de dagar den börjar före 7.15 var vänlig ange det på vistelseblanketten. Frukostpaket beställs utifrån det antal elever som anmält att de ska äta frukost på morgonen, kostnaden för servering av frukost belastar skolans budget. Viktigt att ange om barnet har någon allergi mot födoämnen.

Rutiner för fritidstider 

Vistelsetidsschema ska lämnas in vid varje ny termin.

Vid förändring av vistelsetid (för dagen eller veckan) lämnas skriftligt intyg till klasslärare eller direkt till fritidspedagog.

Saknas intyg från förälder gäller den vistelsetid som lämnats in vid terminstart även om barnet uppger annan tid.

När förälder hämtar sitt barn meddelas personal som prickar av barnet på egen lista.

28 november 2017