Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. EHT har en representant i årskursernas elevhälsomöten en gång per vecka. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Regnbågsflagga

HBTQ-diplomering

Kommuns elevhälsa har nu blivit htbq-diplomerad.Mer information finns på www.uppsala.se/hbtq om vad hbtq-diplomeringen innebär.

Användbara länkar

BRIS

Snorkel

Koll på Soc

Basprogram

Här kan du läsa elevhälsoplanen (PDF, 362 KB).

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa