Skolpsykolog

Skolpsykologen ser till friskfaktorer och är lösningsfokuserad, samt verkar för att alla barn/elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Att de mår bra och lär sig så mycket som möjligt.

Jag heter Elisabeth Lampinen och arbetar heltid på Ramsta skola. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Tillsammans med rektor, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog ingår jag i elevhälsoteamet. Arbetet som skolpsykolog regleras av Skollagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

I mitt arbete ingår bland annat att:

 - delta i möten med elevhälsoteamet
- arbeta konsultativt och handledande gentemot skolpersonal
- delta vid elevhälsomöten med föräldrar
- genomföra psykologutredningar på rektors uppdrag
- ha samtalskontakt med enskilda elever samt elevgrupper.

 Om du vill komma i kontakt med mig nås jag på tel: 072-5974720 eller på elisabeth.lampinen@uppsala.se.

Uppdaterad: