Skolpsykolog

Skolpsykologen ser till friskfaktorer och är lösningsfokuserad, samt verkar för att alla barn/elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Att de mår bra och lär sig så mycket som möjligt.

Jag heter Maria Linder och arbetar varje tisdag och på ojämna veckor även måndag och torsdag på Ramsta skola. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Tillsammans med rektor, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog ingår jag i elevhälsoteamet. Arbetet som skolpsykolog regleras av Skollagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

I mitt arbete ingår bland annat att:

 - delta i möten med elevhälsoteamet
- arbeta konsultativt och handledande gentemot skolpersonal
- delta vid elevhälsomöten med föräldrar
- genomföra psykologutredningar på rektors uppdrag
- ha samtalskontakt med enskilda elever samt elevgrupper.

 Ni kan nå mig på tel: 072-5974720 eller maria.linder@uppsala.se.

Uppdaterad: