Skolpsykolog

Skolpsykologens fokus ligger på friskfaktorer med ett inkluderat syn- och förhållningssätt. Skolpsykologen verkar för att alla barn ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Barnen skall få de bästa förutsättningarna att utifrån sin förmåga kunna fullfölja sin skolgång.

Jag heter Martin Johansson och är på skolan tisdagar, torsdagar och fredagar. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på grupp- och organisatorisk nivå. Tillsammans med rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare ingår skolpsykologen i elevhälsoteamet. Arbetet som skolpsykolog regleras av Skollagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

I mitt arbete ingår bland annat att:

- delta på möten med elevhälsoteamet
- arbeta konsultativt gentemot skolpersonal
- delta vid elevhälsomöten med föräldrar
- genomföra psykologutredningar på rektors uppdrag
- ha samtalskontakt med enskilda elever samt elevgrupper

Om du vill komma i kontakt med mig nås jag oavsett veckodag på martin.johansson4@uppsala.se eller 072-4696104.

30 januari 2018