Avd Björken

Björken

Vi öppnar och stänger alltid fritids på vår avdelning. På morgonen har vi alltid lugna aktiviteter med klassisk musik. Ängens avdelning öppnar 7.00 och de äldre eleverna går över dit. Klockan 8.30 går alla elever ut på skolgården fram till skolstarten.

Telefonnummer: 018-727 81 10. Vi svarar under fritids öppettider 6.30-8.30 samt 14.00-17.30, fredagar 17.00.

 

16 augusti 2016