Avd Ängen

Vi öppnar och stänger alltid fritids på vår avdelning. På morgonen har vi alltid lugna aktiviteter. Björkens avdelning öppnar 7.30 och förskoleklasseleverna går över dit. Klockan 8.30 går alla elever ut på skolgården fram till skolstarten.

Telefonnummer: 018-727 81 05. Vi svarar under fritids öppettider 6.30-8.30 samt 14.00-17.30, fredagar 17.00.

Uppdaterad: