Frågor inför skolvalet

Frågor om skolskjuts

Bor vi i skolskjutsområdet för Ramsta skola?
Svar: Här finns information om skolskjutsområden.

Får mitt barn åka skolskjuts? Är mitt barn berättigad till skolskjuts?
Svar:  Information om rätt till skolskjuts. 

Var hittar jag busslinjerna?
Svar: Busslinjerna finns på UL Reseplaneraren . Du kan också läsa mer om busslinjerna på skolans sida om skolskjuts.

Hur fungerar skolkortet på bussen?
Svar: UL har information om skolkorten. 

Övriga frågor om skolskjuts?
Svar:  På skolans hemsida kan du läsa mer om hur skolskjuts fungerar. 

Frågor om förskoleklassen

När börjar och slutar skolan?
Svar: Eleverna börjar kl. 8.45 och slutar 13.45, alla dagar

Har eleverna musik och idrott?
Svar: Eleverna har idrott en gång i veckan. Musik är en lektion i veckan med behörig musiklärare.

Har ni några lektioner utomhus?
Svar:  En dag i månaden är vi ute i skolskogen hela dagen. VI har även andra lektioner utomhus. Alla raster är vi ute på skolgården.

Vill du veta mer om förskoleklassen? 
Svar: Läs mer på förskoleklassens sida.

Frågor om fritidshemmet?

Hur ansöker jag om plats på fritidshemmet?

Svar: Ansökan om fritidshemsplats.  Ansök om plats när du har fått besked om placering på skolan.

Vill du veta mer om vårt fritidshem?  Läs mer här.

 

Har du andra frågor kan du skicka ett mejl till Ramsta skola eller ringa Expeditionen 018-727 81 07

Uppdaterad: