Sjukfrånvaro och ledighet

Vid sjukdom måste frånvaro anmälas varje dag, före kl. 8.00 på telefon 0515-777 601 eller på Skola24. Om en elev inte är på skolan och inte heller är frånvaroanmäld kontaktar vi vårdnadshavaren senast förmiddagsrasten.

Vid planerad ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas in till skolan i god tid innan ledigheten. Observera att under nationella proven beviljas ingen ledighet.