Städdag

11 maj

Tid: 09:00– 00:00

Alla elever har städdag idag. Klasserna har olika tider och ställen under dagen.