Skolstart

11 januari

Tid: 08:50– 00:00

Första skoldagen för vårterminen. Alla klasser börjar och slutar vanlig tid. Skolbussarna går som vanligt.