Skolskjutsmöte

Plats: Matsalen

16 september

Tid: 18:30–19:30