Skolrådsforum

Plats: Matsalen

9 november

Tid: 18:30–20:00