Skolavslutning

Plats: Ramsta skola

9 juni

Tid: 09:00– 10:30

Skolbussar avgår kl.11.00