Skogsdag halvklass åk 1 och f-klass

4 oktober

Tid: 08:50– 13:50

Vi går till skogen gemensamt, kvadrater och cirklar från åk 1 samt rektanglar och kvadrater från f-klass. Kläder efter väder och gärna en vattenflaska.