Skogsdag för åk 2, trianglar och rektanglar

12 oktober

Tid: 08:50– 13:50

Skogsdag för trianglar och rektanglar. Kläder efter väder och gärna något att dricka.