Skogsdag för åk 2, cirklar och kvadrater

13 oktober

Tid: 08:50– 13:50

Skogsdag för cirklar och kvadrater. Kläder efter väder och gärna något att dricka.