Planeringsdag fritids

Plats: Fritids

5 juni

Tid: 06:30– 17:30

Fritids har öppet som vanligt men är bemannad med vikarier då ordinarie personal har planeringsdag.