Planeringsdag fritids

Plats: Fritids

26 maj

Tid: 06:30– 17:00

Fritids har öppet som vanligt men är bemannad med vikarier då ordinarie personal har planeringsdag.