Informationsmöte inför skolval 17/18

Plats: Ramsta skola, matsalen

11 januari

Tid: 18:30– 19:30

Informationsmöte i matsalen inför start i förskoleklass läsåret 17/18. Ni kommer att få träffa rektor, lärare i förskoleklass, fritidspedagog och vår skoladministratör. Välkomna!