Fritidshemmets sida

Plats: Avdelning Björken, på baksidan

12 maj

Tid: 14:00– 16:30

Vi firar fritidshemmens dag genom att fika. Kom och fika när ni hämtar era barn på fritids. Föräldrar från båda avdelningarna är välkomna.