Fotografering

Plats: Skolan

8 september

Tid: 08:45– 00:00

Skolfotografering av alla klasser. Enskid fotografering för de som vill sker efter skolslut i matsalen mellan klockan 14 - 17.