Föräldramöte för blivande f-klass

Plats: Skolans matsal

21 maj

Tid: 18:30– 19:30

Välkomna till föräldramöte för höstens nya förskoleklass.