Föräldramöte F - 1

Plats: Skolans matsal

7 september

Tid: 18:30– 19:30

Välkomna på föräldamöte för förskoleklass och årskurs 1.