Föräldramöte åk 1

Plats: Klassrummet, Ramsta skola

6 september

Tid: 18:00– 00:00