Diskussionskväll om barn och ungas vardag på nätet

Plats: Ramsta skolas matsal

28 februari

Tid: 18:30– 00:00