Åk 1 Skogsdag för grön grupp

7 december

Tid: 08:50– 13:50

Kläder efter väder, vattenflaska, eventuellt varm dryck och gärna sittunderlag.