Åk 1 Skogsdag för grön grupp

9 november

Tid: 08:50– 13:50

Kläder efter väder, vattenflaska, eventuellt varm dryck och gärna sittunderlag.