Åk 1 Skogsdag för grön grupp

9 oktober

Tid: 08:50– 13:50

Kläder efter väder, vattenflaska och gärna sittunderlag.