Arbetslag F,5,6

Arbetslag f,5,6 består av förskoleklassen samt årskurs 5 och 6.

Vi som arbetar i förskoleklassen är Karin Back, Lina Karlsson och Elisabeth Rääs. I förskoleklassen är vi 62 elever.

I årskurs 5 undervisar Ellinor Gustavsson och i årskurs 6 Andreas Gellerstig. I arbetslaget ingår även Birgitta Cederberg och Louise Bernström.

Välkomna till oss!

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

Uppdaterad: