Arbetslag F-3

Arbetslag f-3 består av förskoleklassen och årskurs 3.

Vi som arbetar i förskoleklassen är Emilia Lundin och Åsa Hartman. I förskoleklassen finns även Lotta Engvall, Anja Bjärkstedt och Elisabeth Rääs. I förskoleklassen är vi 60 elever.

Vi som undervisar i årkurs 3 är Åsa Zätterqvist och Frida Rönnbäck.

Välkomna till oss!

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

6 april 2018