Arbetslag 4-6

Arbetslag 4-6 består av årskurs 4, 5 och 6. Vi som ingår i arbetslaget är Ellinor Gustavsson, Eleonor Noble, Bettina Römer, Evelina Martinsson, Andreas Gellerstig, Tobias Andersson och Birgitta Cederberg.

Vi finns i gamla skolan. 

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

9 januari 2017