Arbetslag 2-3

Arbetslag 2-3 består av årskurs 2 och 3. Vi som ingår i arbetslaget är Lena Landgren och Alexandra Edqvist som undervisar i åk 3, Lena Falck och Kajsa Onwuka undervisar i årskurs 2.  

I arbetslaget finns även Kerstin Jardhagen.

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

Uppdaterad: