Arbetslag 1-4

Arbetslag 1-4 består av klasserna i årskurs 1 och 4.  

Vi som undervisar i årskurs 1 är Karin Back, Eleonor Noble, Kärsti Nygren och Bettina Römer.

I årskurs 4 undervisar Åsa Zätterqvist och Frida Rönnbäck. 

I arbetslaget ingår också Tobias Andersson.

Vi har möten en gång per vecka om arbetslagets arbete samt en gång per vecka om elevhälsa. En representant från elevhälsoteamet deltar alltid i arbetslagets möte om elevhälsa.

Uppdaterad: