Skolinspektionen

Skolinspektionen har fattat beslut angående anmälan om kränkande behandling i samband med klassråd.

Beslut1 (PDF, 2 MB)

Beslut2 (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: