Lokalvård och kök

Lokalvård

Uppsala kommun, Städservice, ansvarar för lokalvården.

Alla lokaler som eleverna vistas i städas (dammas och moppas) varje dag. Kapprum och toaletter städas dagligen. 

Golvvård och storstäd äger rum under sommarlovet.
 
Kök och matsal

Uppsala kommun, Kost & restaurang, ansvarar för skolans kök. Vi har alltid flera rätter att välja på. Köksansvarig är Elvedin Subasic

Uppdaterad: