Vår och ormar

Vårvärmen lockar fram ormarna.

Ormar trivs i vegetationen runt skolan. När eleverna har undervisning i skolskogen ska de bära gummistövlar på fötterna och inga skolväskor ska slängas på marken.

2 maj 2016