Forum för föräldrainflytande

Välkommen till Forum för föräldrainflytande! tisdag 25/4 kl. 18.30. Vi kommer bland annat att diskutera hur vi kan arbeta förebyggande kring kränkningar, studiero och trygghet i skolan.

Välkommen till Forum för föräldrainflytande!

 Inom grundskolan i Uppsala kommun arbetar vi varje dag med att skapa trygghet, studiero och förebyggande åtgärder mot kränkningar och brott. Det är ett viktigt och ständigt pågående förbättringsarbete som vi arbetar med internt, och även tillsammans med andra ansvariga myndigheter som socialtjänst och polis.

 Det är just dessa områden som står i fokus under detta Forum för föräldrainflytande. Efter mötet vill vi att ni ska ha fått svar på era funderingar kring hur vi utvecklar vårt arbete på Ramsta skola för att svara upp mot de förväntningar och krav som finns på vår verksamhet i det här sammanhanget.

 Vilket ansvar har skolans personal för att arbeta förebyggande kring kränkningar? Hur uppnår vi studiero i klassrummet? Vad behövs för att var och en ska känna sig trygg hos oss?

 Ni som föräldrar är viktiga samtalspartners för oss som arbetar i skolan. Vi hoppas därför att så många som möjligt av er har möjlighet att delta i det här mötet.

 I kvällens temadiskussion deltar Ramsta skolas ledningsgrupp – Lena Landgren, Åsa Zätterqvist, Andreas Gellerstig samt Andreas Edlund. Från skolans elevhälsoteam deltar kurator Eva Grape Ersson.

 Vi vill att ni anmäler er till detta genom att skicka ett mejl till respektive mentor senast torsdag 20/4.

 Tid: Tisdag den 25 april mellan kl. 18.30 – 20.00

Plats: Ramsta skolas matsal

Välkommen!

Lena Holmberg

Rektor

3 april 2017