Sen morgonbuss

Försenad skolbuss på morgonen från Vreta 

Morgonturen från Vreta har varit ca 20 minuter sen. Skolbussarna kör turer till andra skolor innan de kör Ramstas elever. Efter bussens körsträcka har ett vägarbete förorsakat stora tidsförseningar. Vägarbetet kommer tyvärr att fortsätta resten av vecka 45, eventuellt längre.

3 november 2015