Rektorns första brev för höstterminen

Nu har höstterminen startat och första informationsbrevet är här.

Läs mer om skolstarten, nya anställda och om skolans lilla förändring av start- och sluttider.

18 augusti 2016