Protokoll från skolskjutsmöte

Vid mötet närvarade Torkel Kjösnäs från Antagningsenheten, Lena Holmberg och Ewa Peterson från skolan, Inger Högberg från Högbergs buss och 13 föräldrar. Thomas Hallberg från UL fick förhinder.

Mötet har kommit till stånd p.g.a. problem med platsbrist på gul buss (till Vreta) klockan 15.

Torkel började med att förklara vad som menas med skolskjuts. Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri resa mellan skolan och hemmet i anslutning av skoldagens början och slut. För att beviljas ett busskort så krävs det att vissa kriterier uppfylls. Det är;

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • elevs funktionsnedsättning
  • någon annan särskild angelägenhet 

Kommunen är ansvarig för säkerheten och kapaciteten på bussarna medan föräldern är ansvarig från hemmet till skolbussen och tvärt om. Om eleven däremot har valt att gå i annan skola än den som ligger i närområdet från hemmet kan eleven få rätt till kostnadsfri resa med befintlig trafik, om man har långt avstånd. Detta gäller om det inte är en fördyrning eller organisatorisk svårighet för kommunen. Då är också resan helt och hållet ett föräldraansvar! 

Då det gäller fritidselever så har eleverna inte rätt till skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet eller fritidsklubben. Resa kan dock ske med skolbusskort efter skolan, men är då helt och hållet ett föräldraansvar och i mån av plats. Skolskjutseleverna går alltid först in i bussen därefter kan andra få möjligheten. 

Frågor från föräldrar som kommit till antagning.skolskjuts@uppsala.se angående bussproblemet besvarades av Torkel. Det var bl.a. önskemål om större buss, taxi för fritidsbarn m.m. Inget av detta är genomförbart p.g.a. att inte UL har kapacitet eller har ansvaret. Ej heller har kommunen ansvar för resor hem för fritidseleverna. Föräldraansvaret gäller. 

Ewa beskrev hur situationen ser ut vid bussarnas 15 tur. Fritidsbarnen får vänta i särskild kö och kliva på bussen först när de äldre eleverna som slutar sin skoldag kl.15 satt sig. Då räknas platserna och det avgörs om alla får åka med. Skolan har beslutat att om platserna inte räcker så får alla fritidselever stanna kvar eftersom det inte går att välja ut vem som inte får åka med. Det har inneburit stor oro bland barnen, vilket inte känns bra. Valet för föräldrar är då att låta sina barn åka med 14 turen (som de som har skolskjuts är berättigade till) eller att låta dem vara kvar på fritids. 

Diskussion följde med hur vi ska kunna lösa problemet. En lösning just nu är att några Vretaföräldrar kom överens om att turas om att ta emot några av barnen på måndagar och tisdagar till den tidigare turen. Det minskar trycket på platserna till 15-bussen de dagar flest åker. Två föräldrar utsågs för att hålla kontakt med Ewa Peterson på skolexpeditionen. Undersökningar till en långsiktig lösning ska Torkel Kjösnäs ta tillsammans med Thomas Hallberg på UL. Besked på det kommer tidigast till vårterminen. Behoven av bussplatser ansågs öka till nästa läsår enligt många föräldrar. Det framkom även att linje 108 (blå buss) har haft många passagerare på någon morgontur, vilket har inneburit att chauffören uppmanat de vuxna som åker att stå och låta skolbarnen sitta bältade. Torkel skulle kontrollera detta. 

Sedan bestämdes det att elever som tidigare åkt med gul buss över 55:an för att sedan kliva av och ta buss 804 hädanefter får åka med grön buss vilket tar några minuter längre. Det gäller även elever vars hållplats är efter 55:an. Gul buss stannar inte efter 55:an.

Slutligen pratades det lite om de nya busskorten. Trasigt eller förlorat busskort anmäls på UL:s hemsida. Ett nytt busskort skickas då hem inom fem arbetsdagar. Under tiden kan engångsbiljetter fås från skolexpeditionen. Busskorten är också av ett annat material än tidigare. Det innebär att det inte ska göras hål i busskortet (som skolan tidigare föreslog) p.g.a. att det är elektroniskt och då kan upphöra att fungera. 

Protokollet av

Ewa Peterson

22 september 2015