Nytt om skolskjuts ht-15

Viktig information angående förändringar av busskorten inför höstterminen.

Uppsala kommun genomför en förändring av skolskjutsadministrationen. Det innebär att skolan inte kommer att hantera busskorten. Uppsala kommuns antagningsenhet för skolskjuts kommer att besluta i skolskjutsärenden. Inför skolstarten kommer alla som är berättigade till busskort att få det hemskickat. Det är viktigt att ni som önskar busskort och har trafikfarlig väg och inte uppfyller kraven för skolskjuts, d.v.s. årskurs F-3 minst 2 km till skolan och årskurs 4-6 minst 4 km, ansöker om busskort på blanketten.Den och mer information finns att läsa under Uppsala kommuns sida för skolskjuts.

27 maj 2015