Möte om skolskjutsarna

Skolskjutsmöte för föräldrar i matsalen onsdag den 16 september mellan kl.18.30-19.30.

Välkomna till skolskjutsmöte! 

Mötet är föranlett av den situation som uppstått vid skolbussarna på eftermiddagsturen kl.15.

 Deltar i mötet gör:

Från antagningsnämnden Karin Carlsson och Torkel Kjösnäs.

Från UL Thomas Hallberg

Från Ramsta skola rektor Lena Holmberg och skoladministratör Ewa Peterson

 Dagordning:

  • Kort information om bakgrund till mötet.
  • Vad som gäller vid skolskjutsar enligt skolskjutsreglementet.
  • Vad innebär det i praktiken för elever på fritids

 

8 september 2015