Luskamningshelg 22-23/8

Nu har eleverna börjat skolan och även huvudlössen. Viktigt att vi hindrar spridningen av lössen.

Behandla lössen innan skolstart

Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva.

När skolterminen börjar kan sedan lössen spridas. Finkamma därför dina barn innan eller så fort som möjligt när skolan börjar efter ett längre lov, och behandla eventuella löss. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

För bästa resultat är det viktigt att alla i familjen, förskolegruppen eller skolklassen undersöker sig och behandlar eventuella löss samtidigt. Efter behandlingen kan barnen gå till förskolan eller skolan. (Information från 1177).

Mer information: http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

19 augusti 2015