Luskamning

Bra att luskamma när ny termin börjar.

För att förhindra att lössen sprids är det bra att finkamma dina barn inför eller i början av ny termin och behandla eventuella löss. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

19 januari 2017