Information från Högbergs bussar

Nytt fr.o.m. tisdag morgon den 17 november i Vreta.

Information från Högbergs bussar 

Fr.o.m. tisdagmorgon den 17 november 2015 kommer buss 131 som hämtar barnen på hållplats Vreta Västra att upphöra med att backa där utan istället köra runt utan att plocka upp andra elever i Vreta. Detta p.g.a. säkerhetsskäl. Nästa buss, 130, kommer som vanligt och hämtar upp eleverna på deras hållplatser i Vreta.

16 november 2015