Inbjudan till skolrådsforum

Inbjudan till skolrådsforum måndag den 9/11 kl.18.30-20.00 i matsalen.

Inbjudan till skolrådsforum måndag 9/11 18.30-20.00 i matsalen

-         Hur ser demokratiuppdraget ut enligt läroplanen?

-         Vad säger forskningen?

-         Hur arbetar personalen på Ramsta skola tillsammans med eleverna? 

Kvällen inleds med föreläsning -Ann S Pihlgren, forskare inom pedagogikområdet. Därefter ges möjlighet att välja olika workshops att delta i. 

Valbara workshops - pröva på !

- Elevledda utvecklingssamtal

- Formativ bedömning av elevers kunskapsutveckling

- Klassråd

- Sokratiskt samtal

- Tematiskt arbete 

 

Varmt välkomna!

 

Lena Holmberg

 

30 september 2015