HBTQ-utbildning

Medarbetare på skolor i Uppsala kommun har påbörjat en utbildning för att öka kunskapen om HBTQ.

HBTQ- utbildning 

På uppdrag av utbildningsnämnden har medarbetare inom kommunala grundskolor och gymnasieskolors elevhälsoteam påbörjat en utbildning för att öka kunskapen om HBTQ (Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Qeerpersoner).

Arbetet påbörjades i december 2016 med syftet att systematiskt inkludera perspektivet i den ordinarie verksamheten.

Arbetet sker stegvis där första steget är en grundutbildning för skolans rektor och en ambassadör från skolans elevhälsoteam. Ambassadören går sedan en vidareutbildning.

Ramsta skolas ambassadör är skolkurator Eva Grape Ersson. Om du har några frågor kan du kontakta henne på telefon 018 – 727 81 00.

Regnbågsflagga

9 januari 2017